Shërbimet për Bizneset e Diasporës

Fjala Përshëndetëse

Vlerat

Dhoma e Biznesit e Diaspores do t’i përmbahet këtyre vlerave si një mjet për të vendosur besimin dhe për të siguruar një reputacion pozitiv si një organizatë që po punon për të ndihmuar anëtarët tanë dhe komunitetet ku ne shërbejmë.


I nderuar lexues !

Me dëshirën për t’ju falenderuar për kohën që po i dedikoni Dhomës së Biznesit të Diasporës më lejoni të theksoj disa gjera mbi rolin dhe misionin e këtij institucioni.

-> Lexo më shumë


Guxim

Duke vepruar me forcë bindjeje edhe përballë vështirësive



Udhëheqja dhe Avokatia (lobimi)

Ne jemi të përkushtuar për rritjen dhe suksesin e komunitetit, të biznesit dhe ekonomisë së vendit tonë



Lidhja

Ne lidhim bizneset e Diasporës me komunitetet lokale te biznesit.



Bashkëpunimi

Ne vlerësojmë shumëllojshmërinë e komunitetit tonë të biznesit dhe inkurajojmë pjesëmarrjen, përfshirjen dhe bashkëpunimin.



Fokus

Drejtuar nga Nevojat e Anëtarëve - Ne jemi të përqendruar në nevojat e anëtarëve dhe suksesin e komunitetit të biznesit në Shqiperi dhe Kosovë.



Risi dhe tradita

Ne jemi një organizatë pro-aktive dhe e mendimit përpara, e cila është e hapur për ide të reja dhe ofron mundësi për anëtarët tanë

Evente

There are no upcoming events at this time

Shqipëria, jo më vendi tranzit i emigrantëve nga Ballkani Perëndimor

-Nga Dr.Visar Malaj Numri i emigrantëve, të cilët kanë ndjekur të ashtuquajturën ‘Western Balkans route’ ka qenë çdo vit në rënie, në krahasim me numrin rekord të mbërritjeve në Bashkimin Evropian (BE) në vitin 2015. Përllogaritjet e bazuara në të dhënat e fundit në dispozicion, të publikuara nga Frontex (European Border and Coast Guard Agency), tregojnë se në vitin 2018, numri […]

Find out more »

“Shqipëria thërret”, sektorët me potencial për investitorët sipas AIDA

“Shqipëria thërret” është një guidë që Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) ka përgatitur për ti ardhur në ndihmë investitorëve që kërkojnë të investojnë në Shqipëri. Në këtë guidë jepet një paraqitje e përgjithshme e vendit, treguesve kryesorë të tij mbi popullsinë, sipërfaqen, etj. Po më i rëndësishëm mbetet informacioni ekonomik, sistemin e taksave […]

Find out more »

Pse është e rëndësishme që bizneset shqiptare të bashkohen në Dhomën e Biznesit të Diasporës

-Nga Viola Kaloutsi Pak ditë më parë unë duke përfaqësuar biznesin tim “TIS Immigration”, Kanada u pranova si anëtare e Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare duke pasur bindjen që mënyra më e mirë për të përhapur dhe rritur biznesin është duke bërë lidhje. Dhoma e Biznesit të Diasporës ka një reputacion për të mbështetur […]

Find out more »

Projekte të reja