Anëtarët

Bizneset Anëtare të Dhomës së Biznesit të Diasporës i përkasin një game të gjerë kategorish dhe sektorësh. Në regjistrin e bizneseve gjejmë biznese të sektorit të hotelerisë dhe turizmit, shërbimeve, transportit, agrobujqësisë, industrisë ushqimore, Real Estate, teknologjisë së informacionit, energjisë, industrisë farmaceutike, etj. Pjesën më të madhe e zënë ndërmarrjet e mesme me 10-49 të punësuar dhe me shitje neto dhe/ose bilanc gjithsej vjetor, jo më të vogël se 50 milionë lekë.
Anëtarët dhe Kategoritë e Tyre

Bar/ Restorant/ Hotel

 • ADRIATIK HOTEL
 • DE LUNA
 • CITY ART
 • TRES BELLE
 • MAI TAI RESORT

Konsulence Juridike /Financiare/Trajnime

 • X-HUB ALBANIA
 • O AXIS
 • STUDIO LIGJORE “Manushi & Partners”
 • ANTIGONE FINANCIALS
 • AB INVESTMENT
 • DORKHLIN
 • ANTIGONE FINANCIAL ENTERPRISE
 • DIE KRONE INETRNATIONAL
 • ENERGY CIRCLE
 • FOLLOW CONSULTING
 • W-GEST
 • ALBACADEMY SHPK
 • AVOKATE  “VASILIKA HYSI
 • AKADEMIA E SIPËRMARRJES

Tregti/Shërbime/Import -Eksport

 • DANISH GREEN GARDEN
 • KOSHTRE
 • PRUSH
 • NAM ARENA
 • ANTIGONE SUPPLY
 • RODIO PHARMA
 • Saint Gobain Construction Products Albania
 • GUSTO DI LUSSO
 • REDO Investment Group
 • PALLETS & PACKINGS ALBANIA
 • NOVA SERVICE ALBANIA
 • PRANVERA SULA
 • LUAN SEFA
 • ELDA SEFA

Arkitekture/Planifikim Urban/Design

 • CITYFORSTER A + U
 • Van oord Dredging and Marine Contractors bv
 • SILVA STUDIO
 • SLS GREECE SMPC

Trajtmit te ajrit dhe kondicionimit

 • ENGINEERING Services

Agjenci Turistike/ Transporti

 • ANTIGONE RENTALS
 •  Gradec Tours

Prodhime SHQIPTARE

 • Albanian Souvenir

Ndërtim

 • Viante Konstruksion shpk
 • Delia Group
 • RCON-AL
 • AHT HEATING ALBANIA
 • I.E.E.SYSTEM
 • C.A.T.
 • TOSHKEZI 2006 shpk
 • KLAJDI CONSTRUCTION
 • TOPTANI CONSTRUCION
 • DS DRILLING

Real Estate

 • BILLION G&G
 • KEJO INTERNATIONAL

Telecommunications

 • Praxis Factor

Prodhim

 • DUPI FRUT
 • George Alexander
 • MICHELA FASHION STYLE

Gastronomi

 • Albania Gastronomy Academy – AGA shpk

Riciklim

 • CCALB SHPK

Turizmi Medicinal

 • Easy Albanian

Klinikë Dentare

 • ALB-DENT

Organizim Eventesh

 • Klik Ekspo Group
 • ITALIAN STYLE
 • ANTIGONE INVESTMENT

Software

 • Software Engeneering Albania
 • ALEXIA SOLUTIONS
 • KREATX
 • ILEADER
 • INSTITUTO INTERNAZIONALE
 • KUTI INTERNATIONAL

Shërbime për Emigracionin

 • TIS IMMIGRATION

Sherbime Emergjence

 • IBX-SERVICES

Agroturizem dhe Energji

 • NORDIC INVEST GROUP

Veprimtari Financiare

 • Easy Pay

Media e shkruar dhe digjitale

 • APEL