Arsye për të Investuar në Shqipëri

Shqipëria ka bërë përparim në sektorët kryesorë të BE-së, siç janë sundimi i ligjit dhe reforma në sektorin e drejtësisë dhe, aktualisht, po pret hapjen e negociatave për pranimin në Bashkimin Evropian. Shqipëria po u kushton vëmendje të veçantë edhe investitorëve të mundshëm dhe, më poshtë, janë renditur disa faktorë dhe arësye pse duhet të investoni në Shqipëri:

Faktorët ekonomikë

null
Lidhjet e ngushta me Tregun e BE-së
null
Marrëveshjet e tregtisë së lirë me disa vende nuk përcaktojnë asnjë tarifë për produktet industriale dhe kuota me normë tarifore për produktet bujqësore
null
Anëtarësimi në CEFTA që përfshin gjithashtu Maqedoninë, Malin e Zi, Kosovën, Kroacinë, Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën
null
Anëtarësimi në NATO
null
Qeveria po përgatit dhe zbaton paketa dhe stimuj miqësore që u mundësojnë fermerëve të të gjitha disiplinave një menaxhim efektiv të aktiviteteve të tyre ekonomike, më shumë akses në rrjetet e financimit dhe shpërndarjes dhe në tregje më të mëdha
null
Trendi në rritje i eksporteve të produkteve bujqësore
null
Numri në rritje i markave tregtare të adresuara për tregun e eksportit
null
Çmimet konkurruese të tokës
null
Mundësia për marrjen me qira të pronës shtetërore me qira simbolike prej ‘1 €’
null
Kostot më konkurruese të punës në rajon
null
Skemat Kombëtare dhe Evropiane të Mbështetjes Financiare
null
Përparësitë fiskale dhe politika të favorshme fiskale

Faktorë kulturorë

null
Lidhjet për një kohë të gjatë me Italinë, ngjashmëritë në kulturë, ushqim, muzikë dhe kostume
null
Kultura mikpritëse, mosha e re e popullsisë shqiptare, mësimi i shpejtë i gjuhëve të huaja, ushqim i shijshëm, klimë e mirë dhe me diell
null
Shumica e qytetarëve shqiptarë flasin gjuhën italiane
null
Nuk ka pengesa kulturore gjatë biznesit në Shqipëri. Markat italiane vlerësohen shumë në Shqipëri

Faktorë gjeografikë

null
Klima e favorshme dhe llojet e ndryshme të mikroklimave bëjnë të mundur rritjen e bimëve që janë të buta për një zonë të caktuar
null
Burimet e favorshme të tokës dhe ujit
null
Sektori i bujqësisë reflektoi një rritje te konsiderueshme dhe nuk u prek nga kriza e Eurozonës