Blog

Afati përfundimtar të zbatimit të LIGJIT Nr. 90/2019 “PËR RIVLERËSIMIN E PASURISË SË PALUAJTSHME” për të gjithë individët dhe personat juridik që zotërojnë prona në territorin e Republikën e Shqipërise, deri më 31.12.2021.

Në zbatim të modulit të shërbimeve që Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare ofron, kujtojmë gjithë Diasporën Shqiptare, për afatin në përfundim të zbatimit të LIGJIT Nr. 90/2019 “PËR RIVLERËSIMIN E PASURISË SË PALUAJTSHME” për të gjithë individët dhe personat juridik që zotërojnë prona në territorin e Republikën e Shqipërise,…...

Lexo më shumë

Udhëzues për thirrjen e dytë CoSolve-19

Qeveria gjermane në bashkëpunim me qeverinë shqiptare, kanë krijuar Instrumentin këshillimor, CoSolve-19. CoSolve-19 synon masa mbështetëse për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme në sektorë të ndryshëm dhe fermerë të regjistruar. Masat do të ndihmojnë ndërmarrjet të përshtaten, të kenë një zhvillim më të qëndrueshëm dhe të tejkalojnë më…...

Lexo më shumë

Newsletter #12 – 1 Nëntor 2021

Connect Albania vazhdon të rritet në angazhimin e komunitetit shqiptar jashtë vendit. Tani kemi 14 Agjentë Zhvillimi të certifikuar, të cilët janë një urë lidhëse midis vendeve të destinacioneve dhe vendit të origjinës për të lehtësuar investimet e huaja në Shqipëri. Ky numër i ......

Lexo më shumë

Newsletter #13 – 1 Dhjetor 2021

Në muajt e fundit Connect Albania ka angazhuar mbi 20 Agjentë Zhvillimi të certifikuar. Ato janë ura lidhëse midis vendeve të destinacioneve dhe vendit të origjinës për të lehtësuar investimet e huaja në Shqipëri. Ky buletin i kushtohet ......

Lexo më shumë

Dhoma e Biznesit gati për “Garën e Brendimit të Biznesit të Diasporës”

Gjatë takimit të organizuar me rastin e 28 nëntorit, nga Dhoma e Biznesit të Diasporës, Kryetari z. Ardian Lekaj njoftoi për një nisme të re: Brandimin e Biznesit te Diasporës. z.Lekaj shpjegoi se kjo do të jetë një garë e hapur për të gjithë Shqiptarët dhe jo vetëm për bizneset…...

Lexo më shumë