Blog

Newsletter #2 – 05 Mars 2021

Ky është një numër i veçantë i Newsletter të Connect Albania, i cili synon të sjellë në mënyrë të thjeshtë dhe të qartë informacion në lidhje me kriteret si edhe hapat që duhet të ndjekin anëtarët e Diasporës shqiptare të ......

Read more

Prezantimi i Programit Connect Albania për Italinë e Jugut

Programi Connect Albania u prezentua në takimin e tij të tretë on-line në datën 12 Mars 2021. Përveç fushave kryesore të interesit të prezantuara – prodhimi dhe shërbimet e kualifikuara në sektorin e shëndetësisë – eventi u fokusua edhe në adresimin e pyetjeve të ngritura nga Diaspora Shqiptare nga ana......

Read more

Newsletter #1 – 17 Shkurt 2021

Programi Connect Albania, një Mekanizëm i Ri për të Investuar në Shqipëri është publikuar më 18 Dhjetor 2020. Idea e “Connect” bazohet në rolin qëndror të anëtarëve të Diasporës Shqiptare si Agjent Zhvillimi, të cilët do të ndërmjetësojnë dhe facilitojnë investimet e huaja direkte në Shqipëri për shembull do të…...

Read more

CONNECT ALBANIA – Një Mekanizëm i Ri Për Të Investuar Në Shqipëri

Ne Kuadrin e Programit “Angazhimi i Diasporës Shqiptare në Zhvillimin Social dhe Ekonomik të Shqipërisë”, kemi kënaqësinë t’Ju ftojmë në eventin “CONNECT ALBANIA, Një Mekanizëm I Ri Për Të Investuar Në Shqipëri”, organizuar e promovuar nga IOM (Organizata Ndërkombëtare për Migracionin) në Shqipëri, i cili financohet prej Ministrise Italiane te…...

Read more