Last Aktivitetet

“MëndjeArtët 2021”

“Dhoma e Biznesit të Diasporës”, në bashkëpunim me “Unionin e Sipërmarrësve të Rinj” dhe me mbështetjen e “Fondit Shqiptar të Zhvillimit të Diasporës” organizuan ditën e djeshme aktivitetin e ndarjes së çmimeve “Mendje Artët 2021” (Bright Minds – Albanian Awards Entrepreneurship). Fjalën hyrëse e mbajti Kryetari i Dhomës së Biznesit…...

Lexo më shumë