Last Projekt

Final Pitching, Agro Challenge

Qeveria Gjermane nëpërmjet GIZ mbështet Shqipërinë duke përmirsuar kapacitetin dhe performancën e të rinjve në fushën e sipërmarrjes që lidhet me bujqësinë, nëpërmjet projektit SDRAlbania implementuar nga Instituti ADRIAPOL. Me datë 26 korrik 2020, u zhvillua eventi final i konkursit të ideve të biznesit Agro Challenge... Anëtarësimi pranë këtij unioni…...

Lexo më shumë

Ngritja e kapaciteteve të Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare në bashkëpunim me GIZ Shqipëri

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare është duke bashkëpunuar me Organizatën Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) në kuadër të......

Lexo më shumë