Media Room

Final Pitching, Agro Challenge

Qeveria Gjermane nëpërmjet GIZ mbështet Shqipërinë duke përmirsuar kapacitetin dhe performancën e të rinjve në fushën e sipërmarrjes që lidhet me bujqësinë, nëpërmjet projektit SDRAlbania implementuar nga Instituti ADRIAPOL. Me datë 26 korrik 2020, u zhvillua eventi final i konkursit të ideve të biznesit Agro Challenge... Anëtarësimi pranë këtij unioni…...

Lexo më shumë