Partnerët tanë


logo-gazetaBëhu pjesë e Dhomës së Biznesit

Anëtarësohu


‎‎‎‎‎‎‎‎‎                                         

Forumi

Forum


terterttertwertertertertertw

Shërbimet për Bizneset e Diasporës

Client Logo
Informacion i dobishëm

‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎

Client Logo
Mundësi Investimi
Client Logo
Procedura të nevojshme
Client Logo
Asistencë Juridike

‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎

Client Logo
Kërkim Tregu

Fjala Përshëndetëse

Vlerat

Dhoma e Biznesit e Diaspores do t’i përmbahet këtyre vlerave si një mjet për të vendosur besimin dhe për të siguruar një reputacion pozitiv si një organizatë që po punon për të ndihmuar anëtarët tanë dhe komunitetet ku ne shërbejmë.

I nderuar lexues !

Me dëshirën për t’ju falenderuar për kohën që po i dedikoni Dhomës së Biznesit të Diasporës më lejoni të theksoj disa gjera mbi rolin dhe misionin e këtij institucioni.

-> Lexo më shumë

I nderuar lexues !

Me dëshirën për t’ju falenderuar për kohën që po i dedikoni Dhomës së Biznesit të Diasporës më lejoni të theksoj disa gjera mbi rolin dhe misionin e këtij institucioni.

Misioni ynë, se bashku me Presidentin e Nderit të Dhomës së Diasporës Shqiptare z. Lazim Destani është të krijojmë ura lidhëse midis shqiptarëve kudo ku ndodhen nëpër botë.
Ky është një rrugëtim që sapo ka nisur. Për në është një përgjegjësi dhe një sfide për të hapur rrugë të reja për zhvillimin e ekonomisë shqiptare.
Emri i Dhomës tregon fare qartë se kush do të jete tregu ynë. Nga njëra ane do të nxisim dhe mbështesim të gjithë shqiptarët nga Diaspora që janë të interesuar të investojnë në Shqipëri, ndërsa nga ana tjetër do te krijojmë mundësinë e promovimit të prodhuesve shqiptarë në botë.
Ajo çka ne ofrojmë si Dhomë e Biznesit të Diasporës është:

– Profesionalizëm
– Transparencë
– Bashkëpunim
– Lobim

Në emër të të gjithë skuadrës së Dhomës së Biznesit të Diasporës, ju falenderojmë dhe ju urojmë mirëseardhjen në rrugëtimin tonë.

Ardian Lekaj

Kryetar i Dhomës së Biznesit të Diasporës

Guxim

Duke vepruar me forcë bindjeje edhe përballë vështirësive
Udhëheqja dhe Avokatia (lobimi)

Ne jemi të përkushtuar për rritjen dhe suksesin e komunitetit, të biznesit dhe ekonomisë së vendit tonë
Lidhja

Ne lidhim bizneset e Diasporës me komunitetet lokale te biznesit.
Bashkëpunimi

Ne vlerësojmë shumëllojshmërinë e komunitetit tonë të biznesit dhe inkurajojmë pjesëmarrjen, përfshirjen dhe bashkëpunimin.
Fokus

Drejtuar nga Nevojat e Anëtarëve – Ne jemi të përqendruar në nevojat e anëtarëve dhe suksesin e komunitetit të biznesit në Shqiperi dhe Kosovë.
Risi dhe tradita

Ne jemi një organizatë pro-aktive dhe e mendimit përpara, e cila është e hapur për ide të reja dhe ofron mundësi për anëtarët tanëEvente

[events-calendar-templates category=”all” template=”accordion-view” style=”style-1″ date_format=”default” start_date=”” end_date=”” limit=”3″ order=”DESC” hide-venue=”no” time=”future”]
[events-calendar-templates category=”all” template=”accordion-view” style=”style-1″ date_format=”default” start_date=”” end_date=”” limit=”3″ order=”DESC” hide-venue=”no” time=”past”]

Projekte të reja

Mekanizmi “Connect Albania” për nxitjen e investimeve në Shqipëri

Më shumë

Angazhimi i Diasporës Shqiptare në Zhvillimin Social dhe Ekonomik të Shqipërisë

Më shumë

Dita e Diasporës 18/12/2019

Më shumë

Hapja e Dhomës së Biznesit 27/11/2019

Më shumë