Ligji për Investimet Strategjike

Ligji nr. 89/2019 “Për një ndryshim në ligjin nr. 55/2015 “Për Investimet Strategjike në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar”

Ligji nr. 67/2018 Për një ndryshim në ligjin nr.55/2015 “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”

Ligji nr. 55/2015 “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”