Blog

Listë e shërbimeve

 • Shërbimet e përgjithshme
 • Ndihma për identifikimin e partnerit të biznesit, në Shqipëri dhe jashtë saj
 • Informacioni i tregut në Shqipëri
 • Konsulta dhe ndjekje të nevojave për integrim në tregun shqiptar
 • Konsulta dhe ndjekje të nevojave për integrim në tregun e huaj
 • Lobim, për çështje me interes të lartë në zhvillimin ekonomik
 • Njoftime dhe përditësime mbi tregun në Shqipëri dhe për shtete të ndryshme në veçanti
 • Ekspertizë ligjore
 • Ekspertizë ekonomike
 • Ekspertizë strategjike
 • Ekspertizë komunikimi
 • Konsulta dhe mbështetje për pjesëmarrje në projekte
 • Akses në burime njerëzore të përgatitura
 • Pjesëmarrje në Forume / Seminare / Trajnime e zhvillime profesionale
 • Akses në regjistrin e bizneseve Shqiptare në Diasporë