Blog

Newsletter #2 – 05 Mars 2021

Shënim për lexuesin:
Ky është një numër i veçantë i Newsletter të Connect Albania, i cili synon të sjellë në mënyrë të thjeshtë dhe të qartë informacion në lidhje me kriteret si edhe hapat që duhet të ndjekin anëtarët e Diasporës shqiptare të cilët janë të interesuar të aplikojnë në Platformën Connect Albania për tu bërë një Agjent Zhvillimi.