Blog

Newsletter #3 – 19 Mars 2021

Shënim për lexuesin:
Duke filluar që nga ky numër i newsletter-it, përveç lajmeve të fundit, ne do të prezantojmë sipërmarrës të spikatur Italianë dhe të Diapsorës Shqiptare të cilët kanë investuar me sukses në Shqipëri. Ata janë mbështetësit tanë për promovimin e Mekanzimit të Connect Albania…