Blog

Newsletter 31

Investimet e SHBA-ve në Shqipëri gjatë tremujorit të parë të vitit 2020 u vlerësuan me 5 milion euro. Të dhënat që i referohen statistikave të Bankës së Shqipërisë tregojnë se viti 2014 ishte viti kur Shqipëria mori fluksin më të lartë të investimeve nga…