Blog

Newsletter 32

Shqipëria do të marrë 180 miloneuro si mbështetje për ekonominë e vendit pas goditjes që i ka dhënë pandemia Koronavirus. Bashkimi europian ka miratuar 8 paketa Makro. ku një ndër vendet fituse jemi dhe ne …