Blog

Newsletter 34

ITALI/ SHQIPTARËT SHTOJNË BIZNESET E TYRE – Edhe pse pandemia COVID-19 ka frenuar rritjen me ritmet e viteve të mëparshme, përsëri sipërmarrësit emigrantë shqiptarë kanë shënuar një shtim të bizneseve të tyre gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2020.