Blog

Newsletter #39

Shqipëria dhe Kosova firmosin marrëveshje bashkëpunimi – Me rastin e ditës botërore të turizmit është nënshkruar marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Unionit të Turizmit të Kosovës dhe Shqipërisë.