Blog

Newsletter #4 – 2 Prill 2021

Shënim për lexuesin:
Ky numër i Newsletter është fokusuar në sektorin e bujqësisë dhe turizmit rural i cili përfaqëson një nga mundësitë më të mira që ofron ekonomia shqiptare për të bërë biznes. Bujqësia dhe Turizmi…