Blog

Newsletter #42

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare  marrëveshje mirëkuptimi me Dhomën Amerikane të Tregtisë në Shqipëri  –  Qëllimi i këtij Memorandumi është të vendosë parimet dhe bazën për rritjen e bashkëpunimit me qëllim përmirësimin e klimës së biznesit shqiptar dhe rritjen e investimeve të huaja direkte në Shqipëri.