Blog

Newsletter #5 – 16 Prill 2021

Shënim për lexuesin:
Jemi të lumtur që të ndajmë me ju dhe të prezantojme të parin Agjent të Interesuar të Zhvillimit të Connect Albania. Arbri Merkaj, anëtar i Diasporës Shqiptare që jeton në Itali, është çertifikuar nga …