Newsletter

Newsletter 15

Këshilli i Investimeve ka mbajtur on line mbledhjen e radhës ku tema kryesore ka qenë ndikimi i situatës së krijuar nga COVID-19 si dhe fillimi i një dialogu të strukturuar…

Lexo më shumë

Newsletter 14

Është jorealiste të mendosh që epidemia Covid-19 do të jetë thjesht kalimtar tranzit në vendet e Ballkanit. Duke patur parasysh se një pjesë e mirë e shteteve anëtare janë ekonomi…

Lexo më shumë

Newsletter 13

Sipërmarrësi i suksesshëm shqiptar në Diasporë, Lazim Destani, në një intervistë dhënë për Gazetën e Diasporës, vë theksin tek domosdoshmëria e krijimit të një klime të përshtatshme biznesi për investime…

Lexo më shumë

Newsletter 12

Po ecim në kohën e paparashikuar dhe të papritur, pikërisht kur vëmendja tërhiqej nga strategjia afatgjatë e BE-se 2050, për një ekonomi të gjelbër dhe inovative. Duket si një histori…

Lexo më shumë

Newsletter 11

Sektori i shërbimeve po shndërrofiet në sektorin bosht të ekonomisë globale dhe vlera e shtuar e tij në tregtinë botërore llogantet në 50 % të saj. Sipas statistikave të Organizatës…

Lexo më shumë

Newsletter 10

Sot COVID-19 ose koronavirus është shndërruar në kniefjalën e ditës në çdo vend të botës. Dhe nuk dshtë çudi që të gjithë janë të përqëndruar tek kjo temë dhe kanë…

Lexo më shumë

Newsletter 9

Sipas të dhënave nga Raporti më i fundit i Konkurrueshrnërisë Globale të World Economic Forum, për vitin 2019 vihen re përmirësime në lehtësinë e të bërit biznes në rajon. Sipas…

Lexo më shumë

Newsletter 8

Në kuadër të integrimit rajonal, Shqipëria hllimisht u përt-shi në rnarrëveshje bilaterale te tregtise së lire me vende të rajonit. të cilat konvergjuan në marrëveshjen CEFTA 2006, e nënshkruar në…

Lexo më shumë

Newsletter 7

Shqipëria synon të shndërrohet në një nga vendet me potencialin më të lartë për të bërë biznes. Me një pozicion gjeografik të favorshëm, me burime të shumta natyrore, me një…

Lexo më shumë

Newsletter 6

Dhoma e Biznesit të Diasporës shqiptare nis bashkëpunimin me Agjencinë Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve (AIDA) dhe Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA). Sipas marrëveshjes së nënshkruar…

Lexo më shumë

Newsletter 5

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të investimeve (AIDA) ka përgatitur për ti ardhur në ndihmë investitorëve që kërkojnë të investojnë në Shgipëri. Në këtë guidë jepet një paraqitje e përgjithshme e…

Lexo më shumë

Newsletter 4

Dhoma e Biznesit të Diasporës dhe Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës morën pjesë për herë të parë në mbledhjen e Këshillit të Investimeve të mbajtur ditën e hënë me…

Lexo më shumë

Newsletter 3

Banka Botërore në raportin e saj "Doing Bussiness 2020" e ka rënditur Shqipërinë në vendin e 82-të në rang global, bazuar kjo në një sëre indikatorësh kryesor për zhvillimin e…

Lexo më shumë

Newsletter 2

Bordi Drejtues i Dhomës së Biznesit kë Diaspords Shqiptare zhvilla mbledhjen e pare me anetaret ku i pranishern ishte dhe Ministri i Shtetit për Diasporën z. Pandeli Majko, Qëllimi i…

Lexo më shumë

Newsletter 1

Tashmë të gjithë sipërmarresit shqiplarë në botë kanë një pike takhi të përbashkët në Shqipëri, Dhornen e Biznesft të Diasporës Shqiptare, riffi instituoion i cili ka për qëllim knjimin e…

Lexo më shumë