Paraqisni një Ankesë

Në qoftë se ju jeni:

  • një kandidat që ndjek procedurat për t’u bërë një Agjent i Zhvillimit, ose
  • keni statusin e Agjentit të Zhvillimit dhe po ndihmoni një investitor potencial për të bërë një investim në Shqipëri përmes Mekanizmit të Connect Albania, ose
  • një investitor potencial i angazhuar me një Agjent të Zhvillimit për të krijuar një biznes në Shqipëri, por procesi përkatës nuk po shkon siç përcaktohet në Rregulloren e Connect Albania, ju lutemi adresoni sugjerimet tuaja ose ndonjë ankesë të mundshme këtu:  info@connect-albania.al

Connect Albania do të ndjekë mesazhin tuaj. Faleminderit!