Blog

Parlamenti Shqiptar miraton Regjistrin e Pronarëve përfitues

Përmes këtij ligji, qëllimi është të identifikohet pronari përfitues, i cili ka pronësinë e fundit ose ushtron kontrollin e fundit efektiv mbi një person juridik (subjekt tregtar dhe OJQ) të regjistruar në Republikën e Shqipërisë dhe të identifikuar me numrin e TVSH-së.

Për më shumë klikoni këtu ►►►