Blog

Përfitimet e anëtarësimit

  • Përfitimi nga të gjitha shërbimet që ofron Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare
  • Kontakte të vazhdueshme përmes postës elektronike mbi përditësimet ligjore, ekonomike por dhe me përditësimet e njoftimeve të tregut
  • Akses mes anëtarëve të tjerë të Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare, apo të institucioneve të tjera me të cilat Dhoma ka marrë
  • Organizimi i aktiviteteve me rëndësi për biznesin dhe akses në të gjitha këto aktivitete
  • Lobimi në rast të interesit të madh ekonomik të vendit
  • Certifikatë anëtarësimi
  • Pjesëmarrje në forume të ndryshme me tematike sipas nevojave të bizneseve anëtare
  • Bashkëpunime në projekte të ndryshme, brenda Shqipërisë dhe Cross Boarding
  • Reklamimin e logos së kompanisë tuaj në web-faqen e Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare.