Blog

Produktet Kryesore Turistike

Produktet Kryesore Turistike

Bregdet Natyrë, Ekoturizëm, RuralKulturë dhe Trashëgimi Produkte dytësore
Plazh (rërë dhe det) Turizmi i Aventurës Museume Lloje të tjera të turizmit
Plazh – miks Ekstreme dhe joesktremeAktivitete Shëndet (Spa ect)
Plazh – rurale Eko – turizëm UNESCO sitesWellness
 Mjedis Rural Festivale Sport dimëror
 Agro-turizëm Art Kamping
 Trashëgimia rurale Histori  
 Aktivitetet kulturore Arkitekturë  
 Turizëm Malor