Regjistri Publik i Agjentëve të Zhvillimit

Emri dhe mbiemri i Agjentit të ZhvillimitVendbanimi (Shteti)Çertifikimi  dhe/apo Titulli
Arbri MerkajItaliAgjent Zhvillimi
Geri CakoniItaliAgjent Zhvillimi
Ledion ZotajItaliAgjent Zhvillimi
Denada ZotoItaliAgjent Zhvillimi
Edvina PlakaItaliAgjent Zhvillimi
Rezart UjkajItaliAgjent Zhvillimi
Raimonda PopajItaliAgjent Zhvillimi
Semanta HotiItaliAgjent Zhvillimi

Përse ju duhet një Agjent Zhvillimi për të investuar në Shqipëri?

Agjenti i Zhvillimit është konceptuar të shërbejë si mbështetja kryesore e investitorit të huaj i cili synon të investojë në Republikën e Shqipërisë. Nëpërmjet shërbimeve mbështetëse të ofruara nga Agjenti i Zhvillimit, investitori potencial lehtësohet në ndjekjen e procedurave administrative të zbatueshme për të ushtruar veprimtari ekonomike në Shqipëri.

Njësia e Programit Connect Albania, ka finalizuar me sukses procedurën e çertifikimit të tre Agjentëve të Zhvillimit të Interesuar (AZHI), duke mundësuar kështu nisjen e shërbimeve të ndërmjetësimit midis investitorëve potencial dhe AZHI.

Kontaktoni me Zyrën e Programit Connect Albania nëpërmjet adresës info@connect-albania.al për t’u lidhur me Agjentët e Zhvillimit të Interesuar dhe filloni të sigurt rrugëtimin tuaj drejt investimit në Shqipëri.