Sektorët / Investimet Strategjike

Menaxherët dhe sipërmarrësit më të suksesshëm besojnë se nëse dikush është në gjendje të njohë sektorët kryesorë që janë vendi i duhur për të investuar dhe, nëse studion me kujdes kushtet e tregut të një vendi, ata do të kenë sukses në çdo vend ku do të investojnë. Më poshtë ne kemi renditur disa nga sektorët kryesorë për Diasporën Shqiptare, investitorët italianë dhe investitorë të tjerë të huaj:

null
TRANSPORTI, KOMUNIKIMI ELEKTRONIK, INFRASTRUKTURA dhe MBETJET URBANE
null
BUJQËSIA dhe PESHKIMI
null
ZONA E TEKNOLOGJISË dhe ZHVILLIMIT EKONOMIK
null
TURIZMI

Nënsektorët strategjikë

null
AGRO-TURIZMI

Sektorë të tjerë të rëndësishëm

null
ZEJTARI / INDUSTRI KREATIVE
null
PRODHIMI DHE PËRPUNIMI AKTIV
null
TË TJERA