Blog

Të dhëna kyçe mbi sektorin e manifakturës

  • Nga viti 2016 deri në 2018, eksportet në manifakturë u rritën me 16%;
  • Rritje prej 9% e importeve të makinerive dhe pajisjeve në këto vite;
  • Partneritetet me kompanitë më të njohura dhe shitësit me pakicë në të gjithë Evropën.